"fantastic way" — Słownik kolokacji angielskich

fantastic way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczna droga
  1. fantastic przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Kayaking is a fantastic way to enjoy nature at its best.

    Podobne kolokacje: