"fancy design" — Słownik kolokacji angielskich

fancy design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantazyjny projekt
  1. fancy przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Canadian cork cancellations are famous for their fancy designs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo