"familiar image" — Słownik kolokacji angielskich

familiar image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajomy obraz
  1. familiar przymiotnik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    One shows the familiar image of Lenin's body lying in state.

    Podobne kolokacje: