"false choice" — Słownik kolokacji angielskich

false choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fałszywy wybór
  1. false przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You know, it's a little bit like that false choice between jobs or the environment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo