KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"factory owned" — Słownik kolokacji angielskich

factory owned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fabryka posiadała
  1. own czasownik + factory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The toys, then, were also made in factories owned by the state.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo