"establish a factory" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załóż fabrykę
  1. establish czasownik + factory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some German companies established factories in the area to make use of the cheap labour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo