"extraordinary setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykłe ustawienie
  1. extraordinary przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I opened the door and found myself in the most extraordinary setting.

powered by  eTutor logo