"extensive marketing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "extensive marketing" po angielsku

extensive marketing

rzeczownik
  1. marketing prowadzony na dużą skalę w różnych mediach
    We owe our success to an extensive marketing. (Zawdzięczamy nasz sukces marketingowi prowadzonemu na dużą skalę w różnych mediach.)
    Extensive marketing is a good way of advertising a new product. (Marketing prowadzony na dużą skalę w różnych mediach to dobry sposób na zareklamowanie nowego produktu.)

"extensive marketing" — Słownik kolokacji angielskich

extensive marketing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczny marketing
  1. extensive przymiotnik + marketing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To introduce the school to Houston, the founders did extensive marketing via newspapers, television, and educational publications.

powered by  eTutor logo