BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"marketing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

marketing rzeczownik

rzeczownik + marketing
Kolokacji: 32
product marketing • solicitation guerilla marketing • Internet marketing • consumer marketing • sports marketing • ...
marketing + rzeczownik
Kolokacji: 202
marketing campaign • marketing strategy • marketing director • marketing manager • marketing executive • marketing effort • ...
czasownik + marketing
Kolokacji: 21
tolerate solicitation marketing • handle marketing • include marketing • oversee marketing • study marketing • ...
przymiotnik + marketing
Kolokacji: 61
direct marketing • aggressive marketing • viral marketing • global marketing • worldwide marketing • ...
przyimek + marketing
Kolokacji: 15
of marketing • for marketing • on marketing • in marketing • to marketing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.