BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"aggressive marketing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marketing agresywny
  1. aggressive przymiotnik + marketing rzeczownik
    Silna kolokacja

    In addition, there was a new focus on aggressive marketing.

powered by  eTutor logo