"explosively released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchowo zwolniony
  1. release czasownik + explosively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    When the shark deflates, the "bark" is produced by the pressurized air as it is released explosively through the cardiac sphincter of the stomach.

powered by  eTutor logo