"explore images" — Słownik kolokacji angielskich

explore images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgłęb obrazy
  1. explore czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    David Bowie was probably the first major pop star to explore multiple images of stardom with the calculation of a performance artist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo