"exploitation picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wykorzystywania
  1. exploitation rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Variety's Justin Chang has described it as "A queasy exploitation picture masquerading as a serious dramatic treatment of teen suicide".

    Podobne kolokacje: