"explain the way" — Słownik kolokacji angielskich

explain the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjaśnij drogę
  1. explain czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Doug couldn't explain it, the way that quiet question hit him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "explain the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "explain the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne