"exciting season" — Słownik kolokacji angielskich

exciting season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasjonująca pora roku
  1. exciting przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Little of this promises to make for an exciting season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo