"exciting time" — Słownik kolokacji angielskich

exciting time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasjonujący czas
  1. exciting przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then came one of the most exciting times in the Century.

    Podobne kolokacje: