"excellent picture" — Słownik kolokacji angielskich

excellent picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały obraz
  1. excellent przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Another trial flight was made, and some excellent pictures taken.

powered by  eTutor logo