"exalted post" — Słownik kolokacji angielskich

exalted post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoka poczta
  1. exalted przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We all used to laugh when Grandpa took Charlie down from his exalted post atop the wooden file cabinets in his office, which was more like a zoo.

    Podobne kolokacje: