"evolve times" — Słownik kolokacji angielskich

evolve times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj czasy
  1. evolve czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An alternative, however, is that compound eyes evolved multiple times among the arthropods.

    Podobne kolokacje: