"evolve over time" — Słownik kolokacji angielskich

evolve over time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiń z czasem
  1. evolve czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Seven Soldiers started off as a different project which evolved over time.

    Podobne kolokacje: