"eventually run" — Słownik kolokacji angielskich

eventually run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie pobiec
  1. run czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    David eventually runs away from his home and comes back to the school, where he is allowed to stay.