"evening sky" — Słownik kolokacji angielskich

evening sky kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niebo wieczorowe
  1. evening rzeczownik + sky rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The ride began on a quiet river under an evening sky.

    Podobne kolokacje: