"evening show" — Słownik kolokacji angielskich

evening show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko wieczorowe
  1. evening rzeczownik + show rzeczownik
    Silna kolokacja

    The evening show has been taken over by a roster of conservative hosts.

    Podobne kolokacje: