"evening rush" — Słownik kolokacji angielskich

evening rush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczorny szczyt
  1. evening rzeczownik + rush rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Officials said service was back to normal for the evening rush.

    Podobne kolokacje: