"evening entertainment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczorna rozrywka
  1. evening rzeczownik + entertainment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A chuck wagon goes along and evening entertainment is organized.