"evaluate ways" — Słownik kolokacji angielskich

evaluate ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceń drogi
  1. evaluate czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We are evaluating ways of taking it forward," Mr. Flegg said.