Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"established league" — Słownik kolokacji angielskich

established league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga o ustalonej pozycji
  1. established przymiotnik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Murdoch verified the old established league's social and economic importance.

powered by  eTutor logo