"equestrian sport" — Słownik kolokacji angielskich

equestrian sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeździectwo
  1. equestrian przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some events, like field hockey and equestrian sports, were hard hit.

    Podobne kolokacje: