"equally strong" — Słownik kolokacji angielskich

equally strong kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak samo silny
  1. equally przysłówek + strong przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Well, I have a power in me that's equally strong.

powered by  eTutor logo