"equally impressive" — Słownik kolokacji angielskich

equally impressive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak samo imponujący
  1. equally przysłówek + impressive przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    If you managed to get past the face to the body, it was equally impressive.

powered by  eTutor logo