"enter for the time" — Słownik kolokacji angielskich

enter for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgłoś się do czasu
  1. enter czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Women entered the university for the first time as students in 1868.

    Podobne kolokacje:

podobne do "enter for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "enter for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik