"enormous eye" — Słownik kolokacji angielskich

enormous eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromne oko
  1. enormous przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Their enormous eyes were a blue so dark it was almost purple.

    Podobne kolokacje: