"enjoy a deal" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić interes
  1. enjoy czasownik + deal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some people enjoy a great deal of touching; others do not.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo