"encouraged for" — Słownik kolokacji angielskich

encouraged for kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcany dla
  1. encourage czasownik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    See, we have to encourage the development of jobs for people who are in the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo