"encourage visitors" — Słownik kolokacji angielskich

encourage visitors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj gości
  1. encourage czasownik + visitor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To encourage visitors, they often play host to special events with music, food, and other activities.

powered by  eTutor logo