ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage trade" — Słownik kolokacji angielskich

encourage trade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do handlu
  1. encourage czasownik + trade rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The three nations' governments hope the new line would encourage trade and foster further integration between them.

powered by  eTutor logo