BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"promote trade" — Słownik kolokacji angielskich

promote trade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź handel
  1. promote czasownik + trade rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The treaty is aimed at promoting free trade between its members.

powered by  eTutor logo