"encourage teachers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage teachers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj nauczycieli
  1. encourage czasownik + teacher rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A retirement bonus of $10,000 a year for 7 years is paid to encourage teachers with more than 20 years service to retire.

powered by  eTutor logo