"include teachers" — Słownik kolokacji angielskich

include teachers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj nauczycieli
  1. include czasownik + teacher rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The school includes 11 teachers and more than 500 students.