PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage suits" — Słownik kolokacji angielskich

encourage suits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj garnitury
  1. encourage czasownik + suit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The companies appealed the ruling to the Supreme Court, arguing that it would encourage "frivolous suits for the sole purpose" of access to private corporate documents.