"encourage responsibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź odpowiedzialność
  1. encourage czasownik + responsibility rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To address causes rather than symptoms, welfare reform must encourage strong families and parental responsibility.

powered by  eTutor logo