"encourage peasants" — Słownik kolokacji angielskich

encourage peasants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj chłopów
  1. encourage czasownik + peasant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But this type of farmer is really a model, created by the state to encourage other peasants to do something almost impossible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo