"encourage one's use" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś wykorzystanie
  1. encourage czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The service also encourages use by members of the public outside the university community.

    Podobne kolokacje: