"encourage one's child" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: child is encouraged
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś dziecko
  1. encourage czasownik + child rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The children are encouraged to learn about their new families.