ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage one's children" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś dzieci
  1. encourage czasownik + child rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some parents may be encouraging their children to help at home or even take up work instead of going to school.

powered by  eTutor logo