PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage litigation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj spór sądowy
  1. encourage czasownik + litigation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And such loans do not encourage frivolous litigation, because lenders screen out claims that are unlikely to result in recoveries.