"encourage from" — Słownik kolokacji angielskich

encourage from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać z
  1. encourage czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    We need to encourage people from other nations to do the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo