ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage exercise" — Słownik kolokacji angielskich

encourage exercise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do ćwiczenia
  1. encourage czasownik + exercise rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book also encourages regular exercise, and recommends yoga in particular.

powered by  eTutor logo