PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage consumers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj konsumentów
  1. encourage czasownik + consumer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And it has encouraged consumers to sign up to receive monthly newsletters by e-mail.