PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage citizens" — Słownik kolokacji angielskich

encourage citizens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj obywateli
  1. encourage czasownik + citizen rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The purpose of the action was to encourage citizens to free themselves from fear and vote in full accordance with their political views.